Tokoh yang pertama kali mengetahui kekalahan Jepang ialah

a.Sukarni
b.Sutan Syahrir
c.Yusuf Kunto
d.Wikana

Jawaban

Berikan jawaban