Sebutkan tiga prasasti yang menceritakan Kerajaan Kediri

Sebutkan tiga prasasti yang menceritakan Kerajaan Kediri

Jawaban

  • Prasasti Pandeglang, Penumbangan, Hantang, Talan, Jepun, Kahyunan, Weleri, Angin, Semanding
  • prasasti padlegan , prasasti panumbangan , prasasti hantang atau ngantang

Berikan jawaban