Apa nama ramalan yang terkenal pada masa pemerintahan Raja Jayabaya

Apa nama ramalan yang terkenal pada masa pemerintahan Raja Jayabaya

Jawaban

Berikan jawaban