Teka Teki - Siapa nama anak ke 7 ?

Seorang ibu memiliki 7 orang anak secara berurutan bernama Dodi, Renata, Mikha, Farida, Soleh, Latifa. Siapakah nama anak ke 7?
a. Sarmin
b. Tuti
c. Robert
d. Siti
e. Cantika

Jawaban

Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.