Apa nama semboyan negara Malaysia ?

apa nama semboyan negara Malaysia ?

Jawaban

  • dedy
    dedy Level 5
    Semboyan Malaysia: Bersekutu Bertambah Mutu (Melayu), artinya dalam bahasa Indonesia "Bersatu Menjadi Kuat"

Berikan jawaban