Biologi genetika - Bila gen A dan B berpautan, serta bila gen C homozigot dominan ?

Bila gen A dan B berpautan, serta bila gen C homozigot dominan bersifat lethal, maka keturunan yang hidup dari perkawinan individu yang bergenotipe AaBbCc adalah75 % bgaimana caranya ?
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.