Penyerap makanan pada tumbuhan ?

apa penyerap makanan pada tumbuhan ?

Jawaban

  • dedy
    dedy Level 5
    Fotosintesis adalah proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan hijau. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dari akar menuju daun. Karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari.

Berikan jawaban