Perbandingan antara bahan organik dan oksigen dalam proses fotosintesis ?

berapa perbandingan antara bahan organik dan oksigen dalam proses fotosintesis dan jelaskan?

Berikan jawaban