Rantai dalam pancasila melambangkan ?

rantai dlm pancasila melambang kannn tentang

Berikan jawaban