Rumah Keong ?

Kenapa rumah keong kalau sudah tidak berpenghuni, tidak ada yang minat untuk membeli?
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.