fungsi warna pada makanan ?

sebutkan fungsi dari semua warna pada makanan !

Jawaban

Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.