Pelajaran biologi ?

Apa yang di maksut dengan taiga ?
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.