Megasporofit yang terdapat dalam ovarium tumbuhan bunga ?

Megasporofit yang terdapat dalam ovarium tumbuhan bunga (Angiospermae) pertama-tama mengalami meiosis I dan menghasilkan …
A. dua megaspora haploid
B. dua sel diploid
C. dua sel haploid
D. empat megaspora haploid
E. empat sel haploid

Jawaban

Berikan jawaban