Air sadah sementara dapat dilunakkan dengan cara ?

Air sadah sementara dapat dilunakkan dengan cara …
A. penambahan tawas
B. pemanasan
C. pendinginan
D. pemberian soda
E. pengadukan

Jawaban

  • depay
    depay Level 3
    B
    Kemudian untuk mengetahui jenis kesadahan air adalah dengan pemanasan

Berikan jawaban