Pengangkutan air dan unsur hara dari dalam tanah ke daun ?

Pengangkutan air dan unsur hara dari dalam tanah ke daun secara berurutan melalui …

Berikan jawaban