Apakah hasil pertanian khas negara Filipina ?

Apakah hasil pertanian khas negara Filipina ?

Berikan jawaban