Ilmu pengetahuan alam - sebutkan ciri-ciri benda yang mudah bergerak?

sebutkan ciri-ciri benda yang mudah bergerak?

Jawaban

Berikan jawaban