Cara memakai photoshop ?

apa yang harus saya kuasai untuk memakai photoshop ??
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.