Photoshop - Shortcut History Brush tool ?

Pertanyaan
Pertanyaan Pertanyaan.com
Photoshop : Y

Shift + Y untuk berpindah :
History Brush tool
Art History Brush tool
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.