Cara menentukan garis pada table ?

Julay
Julay Level 1
Cara menentukan garis pada table ?
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.