Bagaimanakah barang bebas dapat berubah menjadi barang ekonomi ?

Bagaimanakah barang bebas dapat berubah menjadi barang ekonomi ?

Berikan jawaban