Bila seseorang astronot ketika di bumi memiliki massa 60 kg maka ketika di bulan ?

bila seseorang astronot ketika di bumi memiki massa 60kg,maka ketika di bulan massa astronot menjadi ?

Berikan jawaban