Mengapa daerah hutan yang memilili semak kering mudah terbakar ?

Mengapa daerah hutan yang memilili semak kering mudah terbakar ?

Jawaban

Berikan jawaban