Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan ?

Maha patih majapahit yg terkenal adalah....
Raja kediri yg terkenal dg ramalannya adalah...
Kerajaan majapahit mengalami kejayaan pada masa pemerintahan raja...
Kerajaan mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan...
Sultan hasanudin adalah raja dari kerajaan...
Pendiri kerajaan demak adalah...
Kerajaan demak mengalami kejayaan pada masa pemerintahan...
Masjid agung demak dibangun pada masa pemerintahan....

Jawaban

 • Maha patih majapahit yg terkenal adalah Gajah Mada
  Raja kediri yg terkenal dg ramalannya adalah Jaya Baya
  Kerajaan majapahit mengalami kejayaan pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk
  Kerajaan mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung (Mataram Islam)
  Sultan hasanudin adalah raja dari kerajaan Gowa
  Pendiri kerajaan demak adalah Raden Patah
  Kerajaan demak mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono
  Masjid agung demak dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah

Berikan jawaban