Lima dua per dua windu sama dengan berapa tahun ?

Lima dua per dua windu sama dengan berapa tahun ?

Jawaban

  • bila maksud anda: lima puluh dua tahun per dua windu, maka
    52 tahun / 16 tahun = 3,25 tahun = 3 tahun 3 bulan
  • 1 windu= 8 thn
    5/2x8= 20 thn

Berikan jawaban