Ujian tengah semester dan akhir semester ?

Nilai ujian tengah semester sama akhir semester pentingan mana ?

Berikan jawaban