Sebelum abad ke 20 perjuangan melawan penjajah selalu mengalami kegagalan ?

Sebelum abad ke 20 perjuangan melawan penjajah selalu mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya

Berikan jawaban