Catatlah hal hal pokok yang terdapat dalam bacaan ?

Catatlah hal hal pokok yang terdapat dalam bacaan yang berjudul "kak tora sudiro sering pindah sekolah"

Berikan jawaban