Pemasaran - Orang yang membeli barang terus menerus adalah ?

Zity
Zity Level 1
Orang yang membeli barang terus menerus adalah ?

Jawaban

Berikan jawaban