Keseluruhan permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer disebut ?

Keseluruhan permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer disebut ?

Jawaban

Berikan jawaban