Semakin tinggi kesejahteraan penduduk ditandai dengan apa saja ?

Semakin tinggi kesejahteraan penduduk ditandai dengan apa saja ?

Berikan jawaban