Jabarkan pertanyaan ini dengan menggunakan sistim skema ?

Jabarkan pertanyaan ini dengan menggunakan sistim skema
(p+3)(p2-2p+1)

Berikan jawaban