Orang yang bergolongan darah o tidak boleh mendapat transfusi darah ?

Orang yang bergolongan darah o tidak boleh mendapat transfusi darah dari orang bergolongan darah a sebab?

Jawaban

Berikan jawaban