Enzim ptialin yang dihasilkan kelenjar ludah berfungsi mengubah aluminium ?

enzim ptialin yang dihasilkan kelenjar ludah berfungsi mengubah aluminium menjadi
a.glukosa
b.malrosa
c.pepton
d.gliserol

Jawaban

Berikan jawaban