Kebenaran teori dalam ilmu pengetahuan berlaku ?

Kebenaran teori dalam ilmu pengetahuan berlaku ?

Jawaban

Berikan jawaban