Enzim lipase dihasilkan oleh ?

Enzim lipase dihasilkan oleh ?

Berikan jawaban