Siapa yang mengarang kitab buddha carita ?

siapakah mengarang kitab budha carita ?

Berikan jawaban