Gambaran umum SD N 3 Guwang ?

Bagaimana gambaran umum SD N 3 Guwang kecamatan Sukawati, Gianyar?

Jawaban

  • depay
    depay Level 3
    wah saya bukan orang denpasar dan juga kurang kenal sd itu maaf hehe

Berikan jawaban