Bagaimana keadaan yang dirindukan oleh bangsa yang terjajah ?

bagaimana keadaan yang dirindukan oleh bangsa yang terjajah ?

Jawaban

Berikan jawaban