Sebutkan syarat utama penyambungan internet dengan model koneksi PPP ?

Sebutkan syarat utama penyambungan internet dengan model koneksi PPP ?
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.