Masa keemasan kerajaaan Aceh ?

Pada masa pemerintahan siapakah kerajaan aceh mencapai masa keemasannya ?
Dan apa yang di lakukan raja tersebut hingga kerajaan aceh di katakan makmur?

Jawaban

  • Mufid
    Mufid Level 2
    Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah antara tahun 1607-1636. Kerajaan Aceh meluas sampai ke Johor, Kedah, dan Pahang. Sultan Iskandar Muda juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara lain seperti Belanda, Inggris, dan Turki. Berkembangnya perdagangan ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Berikan jawaban