Biologi - untuk membuat sistem pengungkit, digunakan sebuah batu sebagai tumpuan ?

sebuah batu seberat 6oo N akan dipindahkan dengan tuas yang panjangnya 2m. untuk membuat sistem pengungkit ,digunakan sebuah batu sebagai tumpuan jika jarak titik tumpu terhadap beban 0,5 m. hitunglah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan batu?
Masuk atau Mendaftar untuk menjawab.