mengapa garis demarkasi menjadi penghalang perundingan Linggarjati ????