1 apa yang dimaksud dengan pdb
2 bagaimana cara menghitung perkapita
3 mengapa pendapatan perkapitaharus di horpesikedalamas
4 apa keterkaitan negara maju dengan pendapatan perkapita