bagaimanakah peranan biologi terhadap ilmu ilmu yang lain ?